MIT COURSES & PROGRAMMS

MIT COURSES
Wanafunzi wetu wanaweza fanya mitihani ya chuo na kupata cheti kinacho tambulika na pia kufanya Mitihani ya Taifa ya Msingi (National Based Exams) na Tathmini ya Msingi ya Uwezo (Competence Based Assessments). Kwa kuzingatia ukweli, kwamba chuo kimekuwa kwa zaidi ya miaka 17, hatuna budi kusema kwamba chuo kimekuwa na mchango mkubwa katika TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO TANZANIA.

MAFUNZO YA AWALI COMPUTER
Beginners
Workers
Special program
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA TEHAMA NA UFUNDI COMPUTER (ICT AND PC TECHNICIAN)
Kozi ya miezi 6
Mafunzo ya mwaka 1
COURSE CONTENTS
BASIC ELECTRONICS COURSES
Mafunzo ya Miezi sita
Mafunzo ya mwaka 1
Kozi na mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA UWALIMU  AWALI(ECD)
Mafunzo ya mwaka 1
mafunzo ya miezi 6
mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA UHAZILI NA COMPUTER
Mafunzo ya mwaka 1
mafunzo ya miezi 6
mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA TOUR GUIDE,TOURISM NA TOUR OPERATOR
Mafunzo ya mwaka 1
mafunzo ya miezi 6 na kozi  maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA HOTELI NA UHUDUMU
Mafunzo ya mwaka 1
mafunzo ya miezi 6
mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA HOTELI NA UHUDUMU
Mafunzo ya mwaka 1
mafunzo ya miezi 6
mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA LUGHA YA KIINGEREZA(ENGLISH COURSE)
Mafunzo ya awali -miezi 3
Mafunzo ya miezi 6
Mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MAFUNZO YA UDEREVA MAGAI NA VYOMBO VYA MOTO
Mafunzo ya awali -wiki 6
Mafunzo ya umahiri-
Mafunzo maalumu
COURSE CONTENTS
MASOMO YA SEKONDARI NA ELIMU
Mfunzo  ya Tution-Kidato cha 1-6
QT na ResitterssCOURSE CONTENTS

 

Mbali na masomo ya lazima, wanafunzi wetu wanahuzuria mafunzo ya vitendo mara mbili kwa mwaka na kufundishwa namna ya kufungua biashara zao kutokana na aujuzi walio pata.
Vifaa
CHUO Kina vifaa mbalimbali kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wetu. Miongoni mwa vifaa hivyo ni maabara ya kompyuta vifaa vya ushonaji, karakana mbili kwa ajili ya wanafunzi wa useremala, na karakana ya ufundi wa magari. Pia tuna bweni kwa wasichana, na wavulana ambalo linawawezesha kukaa chuoni.wakati wote wa masomo.

MAELEZO YA NAMANA YA KUJIPATIA MASOMO NA KUJISOMEA UKIWA NYUMBANI KWA KIPINDI HIKI CHA LIKIZO YA CORONA(COVID-19)

Wanafunzi wetu wanaweza fanya mitihani ya chuo na kupata cheti kinacho tambulika na pia kufanya Mitihani ya Taifa ya Msingi (National Based Exams) na Tathmini ya Msingi ya Uwezo (Competence Based Assessments). Kwa kuzingatia ukweli, kwamba chuo  kimekuwa kwa zaidi ya miaka 10, hatuna budi kusema kwamba chuo kimekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya mkoa na Tanzania kwa ujumla, na tutaendelea kufanya hivyo. Chuo hasa kinahamasisha na kuwasaidia vijna kuendela kusoma kozizao kwa njia ya mtndao na kutumia tovuti hii kuiifunza kwa kuuatia mtiririko wa kozi zetu kama unavyo elezewa  hapa chin.

KWA WANAFUNZI WETU WA KOZI ZA MUDA MFUPI NA MREFU WANAWEZA KUJIPATIA COURSE OUTLINE NA MASWALI HAPA: UNAWEZA KUWASILIANA NA MWALIMU WA SOMO KAMA KUNA TATIZO

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
1 MAFUNZO KOZI YA TEHAMA LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
MIEZI 6 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI MAGARI NA VYOMBO VYA MOTO

DOWNLOAD  HAPA
KWA AJILI YA KUJISOMEA MWENYEWE
2 MAFUNZO KOZI YA UFUNDI COMPUTER
LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 2 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI UMEME WA MAGARI NA VYOMBO VYA MOTO

DOWNLOAD  HAPA
KWA AJILI YA KUJISOMEA MWENYEWE
3 MAFUNZO / KOZI YA AWERE

 

 

WANAFUNZI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
WAFANYAKAZI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
FULL TIME Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI UMEME WA MAJUMBANI NA VIWANDANI:

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
4 MAFUNZO KOZI YA UHAZILI NA COMPUTER LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 2 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI BOMBA NA UUNGAJI WA PIPE:

DOWNLOAD  HAPA
KWA AJILI YA KUJISOMEA MWENYEWE
5 MAFUNZO KOZI YA UHUDUMU WA  HOTELI
  
LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 2 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI USEREMALA NA UUNDAJI:

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
6 MAFUNZO KOZI YA UTALII,UHUDUMU WATALII NA UENDESHA WA BIASHARA YA UTALII
 
LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 2 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UFUNDI UCHOMELEAJI NA UUNGAJI VYUMA:

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
7 MAFUNZO YA UWALIMU WA AWALI NA MEDIUM SCHOOLS
 
LEVEL 1 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 2 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
LEVEL 3 Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA ELECTRONICS:

DOWNLOAD  HAPA
KWA AJILI YA KUJISOMEA MWENYEWE
8 MAFUNZO YA ELECTRONICS :

ELECTRONICS.

 

KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA TEHAMA (ICT):

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
9 MAFUNZO KOZI YA MASOKO NA UUZAJI
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA  UFUNDI COMPUTER (COMPUTER MAINAYANCE AND NETWORKING):

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
10 MAFUNZO YA UFUNDI COMPUTER NA MTANDAO:

COMPUTER MAINTENANCE AND NETWORKING

KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KOZI FUPI Semester /Muhula  1
Semester2/vMuhula 2
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KWA WANAFUNZI WA MAFUNZO YA UJASIRIAMALI NA UNENGUZI (ENTERPRENUARSHIP AND INNOVATION):

KOZI NA MALENGO YAKE KWA MWANAFUNZI DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI NA NOTES
11 MAFUNZO YA UJARIAMAILI NA UGUNDUZI:

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIONS

KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Kiswahili
SKiingereza
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Kiswahili
SKiingereza
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Kiswahili
SKiingereza
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
SKiswahili
SKiingereza
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

MAUNZO MBADALA KWA WANAFUNZI WA LEVE 1- HADI 3:(CROSS CUTTING SUBJECTS)

MASOMO YA ZIADA KWA KOZI ZA MUDA MREFU NOTE /KITABU DOWNLOAD  COURSE CONTENTS
DOWNLOAD MASWALI /MAZOEZI
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIONS KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
MAFUNZO YA AWALI YA KIINGEREZA KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
UHASIBU KUTUMIA COMPUTER KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
GRAPHIC DESIGNING KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
WEB DESIGNING AND HOSTING KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo
STATISTICS AND DATA ANALYISIS KISWAHILI
KIINGEREZA
VIDEO/CD
Biginners
Intermediate
Advanced
1.Maswali ya jumla:
2..Maswali Mhula 1
3.Maswali -Vitendo

KOZI